Επικοινωνία

Μεταφορές & Μετακομίσεις Pas Trans

Θέση Σταυδροδρόμι
196 00 Μάνδρα
Κινητά τηλέφωνα 6932 34.48.21, 6932 34.48.22

info@pastrans.gr

www.vrisko.gr/pastrans